Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gliwice informuje, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (Gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

  • przeznaczone do wynajęcia (wykaz UK/2022/1 i wykaz UK/2022/3) do 25.10.2022 r.
  • przeznaczone do użyczenia (wykaz UK/2022/2) do 25.10.2022 r.
  1. WYKAZ NR UK/2022/1 NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA
  2. WYKAZ NR UK/2022/3 NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA