Dodane 2 miesiące temu

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie wykonywała zadania związane m.in. z obsługą i utrzymaniem systemów  teleinformatycznych klientów Spółki.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku należec będzie:

 • projektowanie, instalacja i utrzymanie serwerów i aplikacji opartych o rozwiązania z rodziny Windows,
 • tworzenie i automatyzacja procesów przy użyciu skryptów lub dostępnych narzędzi,
 • konfiguracja usług hostingowych, konfiguracja i administracja systemami poczty elektronicznej,
 • tworzenie, konfiguracja i nadzór nad infrastrukturą serwerową,
 • diagnozowanie i usuwanie awarii oraz udzielanie wsparcia technicznego,
 • tworzenie procedur i dokumentacji oraz współdzielenie wiedzy w zespole,
 • dbanie o bezpieczeństwo i standaryzację rozwiązań.

Nasze wymagania to:

 • wykształcenie co najmniej średnie o profilu technicznym (preferowane informatyczne),
 • doświadczenie w zarządzaniu oraz utrzymaniu systemów i infrastruktury IT,
 • bardzo dobra znajomość systemów MS Windows Server 2012-2019 oraz systemów klienckich MS Windows 7/8/10,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień administracyjnych z zakresu Active Directory (DNS, GPO, DFS itp.),
 • znajomość elementów infrastruktury sieciowej LAN/MAN/WAN/WLAN oraz zagadnień związanych
  z bezpieczeństwem sieci i systemów informatycznych,
 • wiedza w zarządzaniu infrastrukturą serwerową, macierzami, przełącznikami SAN, bibliotekami taśm,
 • doświadczenie w administracji systemem backupu danych,
 • doświadczenie w administracji systemami antywirusowymi np. ESET ERA,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej,
 • umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnego poszukiwania rozwiązań i myślenia analitycznego,
 • umiejętność tworzenia procedur i dokumentacji,
 • otwartość i chęć podejmowania nowych ambitnych wyzwań,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność,
 • prawo jazdy kat. B.

 Mile widziane:

 • znajomość języków skryptowych np. PowerShell,
 • znajomość pakietu Office365 (Teams, OneDrive, Exchange, Sharepoint),
 • znajomość technologii hostingowych np. Apache, Nginx, itp.),
 • znajomość usług pocztowych np. Postfix,
 • znajomość systemów monitoringu np. Zabbix,
 • znajomość baz danych,
 • doświadczenie w pracy z normą ISO27001.

 Dodatkowym atutem będzie:

 • posiadanie certyfikatów ze szkoleń i/lub kursów obejmujących zakres techniczny opisany w wymaganiach.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji,
 • ubezpieczenie grupowe na życie,
 • możliwość rozwijania swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 • ciekawą, ambitną, pełną wyzwań pracę, w młodym zespole, w firmie o stabilnej pozycji.

 

Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą ofertą złóż swoją aplikację poprzez poniższy formularz.

Aplikuj online

Wymagany jest poprawny numer telefonu.
Wymagany jest poprawny adres email.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych jest Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. (dalej SSM Gliwice) Gliwice, ul. Bojkowska 37P. Z inspektorem Ochrony Danych w SSM Gliwice można się skontaktować listownie pod adresem jak wyżej lub poprzez email: iod@ssm.silesia.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zmianami (art. 221), oraz na podstawie art. 6 ust. 1 a), b) oraz c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia ich zakończenia, bądź będą przechowywane do kolejnych rekrutacji (nie dłużej jednak niż kolejne 6 miesięcy), zgodnie z Pani/Pana wolą. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania tych danych, a także, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podane dane osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.