Dodane 2 miesiące temu

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku należeć będzie:

 • nadzór nad prawidłową pracą urządzeń sieciowych LAN/WAN,
 • podejmowanie i realizacja zleceń serwisowych dot. zmian i awarii w infrastrukturze jako druga i trzecia linia wsparcia,
 • nadzór nad prawidłową pracą systemów monitorujących infrastrukturę sieciową,
 • weryfikacja wykorzystania zasobów urządzeń sieciowych,
 • planowanie rozbudowy infrastruktury sieciowej,
 • podejmowanie działań prewencyjnych i naprawczych dla zidentyfikowanych zagrożeń,
 • nadzór nad poziomem jakości świadczonych usług,
 • bieżąca aktualizacja dokumentacji infrastruktury sieciowej,
 • analiza i opiniowanie nowych projektów w zakresie infrastruktury sieciowej,
 • wsparcie dla zespołu NOC (I-sza linia wsparcia).

Nasze wymagania niezbędne to:

 • wykształcenie: co najmniej średnie, preferowany profil – teleinformatyka,
 • doświadczenie: minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie utrzymywania infrastruktury rdzeniowej sieci,
 • inne wymagania:
 • bardzo dobra znajomość zagadnień sieci lokalnych i rozległych,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień sieci bezprzewodowych,
 • bardzo dobra praktyczna znajomość protokołów routingu (BGP, ISIS, OSPF),
 • bardzo dobra praktyczna znajomość zagadnień związanych z technologią MPLS,
 • umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych (Huawei, HPE, Aruba),
 • umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych dostępowych (Mikrotik, NetGear, Zyxel, D-Link, Ubiquiti),
 • doświadczenie w pracy z urządzeniami bezpieczeństwa (Fortinet, Huawei),
 • doświadczenie w pracy z systemami monitorowania infrastruktury sieciowej (eSight, Zabbix, The Dude, Observium, Libre NMS, NFSN, Flowmon),
 • umiejętność diagnozowania problemów sieciowych,

Nasze wymagania dodatkowe to:

 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji,
 • posiadanie certyfikatów potwierdzających kompetencje na poziomie professional  (m.in.: CCNP, HCNP/HCIP R&S) lub wyższym, jednego z czołowych producentów sprzętu sieciowego,
 • znajomość zagadnień dotyczących telefonii VoIP.
 • kompetencje miękkie:
 • zdolności analityczne,
 • samodzielność w podejmowanych działaniach jak również umiejętność współpracy
  z zespołem,
 • odpowiedzialność oraz dokładność.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji,
 • ubezpieczenie grupowe na życie,
 • świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • narzędzia pracy (laptop/telefon służbowy),
 • możliwość rozwoju swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy.

Inne informacje: Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Aplikuj online

Wymagany jest poprawny numer telefonu.
Wymagany jest prawidłowy adres e-mail.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych jest Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. (dalej SSM Gliwice) Gliwice, ul. Bojkowska 37P. Z inspektorem Ochrony Danych w SSM Gliwice można się skontaktować listownie pod adresem jak wyżej lub poprzez email: iod@ssm.silesia.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zmianami (art. 221), oraz na podstawie art. 6 ust. 1 a), b) oraz c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia ich zakończenia, bądź będą przechowywane do kolejnych rekrutacji (nie dłużej jednak niż kolejne 6 miesięcy), zgodnie z Pani/Pana wolą. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania tych danych, a także, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podane dane osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.