Dodane 4 tygodnie temu

Miejsce pracy: Gliwice

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie wykonywała zadania związane z rozwijaniem i nadzorem nad Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku należeć będzie:

 • Rozwijanie i nadzór nad Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Spółce.
 • Współtworzenie i wdrażanie zasad, regulaminów, procedur i polityk w zakresie bezpieczeństwa informacji.
 • Udział w tworzeniu i rozwijaniu standardów bezpieczeństwa IT.
 • Współtworzenie i wdrażanie planów ciągłości działania.
 • Analizowanie i dokumentowanie zdarzeń i incydentów bezpieczeństwa.
 • Szkolenie i wspieranie pracowników w zakresie rozumienia i stosowania zasad bezpieczeństwa informacji.
 • Przeprowadzanie analizy ryzyka oraz nadzór nad realizacją planu postępowania z ryzykiem.
 • Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa.
 • Definiowanie wytycznych w zakresie kontroli bezpieczeństwa informacji.
 • Analiza zgodności i weryfikacja stosowanych rozwiązań bezpieczeństwa pod kątem obowiązujących standardów, norm i regulacji.

Nasze wymagania to:

 • Posiadanie certyfikatów ze szkoleń i/lub kursów obejmujących zakres opisany w wymaganiach np. certyfikaty branżowe, uprawnień audytora wewnętrznego lub wiodącego zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017.
 • Znajomość jednej lub kilku norm ISO 27001, ISO 27005, ISO 31000, ISO 22301.
 • Doświadczenie we wdrażaniu i doskonaleniu procesów bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa IT, w tym wsparcia dla działów IT w zakresie ich wdrażania.
 • Umiejętność opracowywania wewnętrznych regulacji w zakresie bezpieczeństwa, analiz ryzyka i ich dokumentowania.
 • Znajomość obowiązujących regulacji, standardów i norm dot. obszaru bezpieczeństwa informacji i RODO wraz z doświadczeniem ich implementowania w regulacje wewnętrzne organizacji.
 • Znajomość zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.
 • Chęć pogłębiania wiedzy, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność analitycznego i kreatywnego podejścia do realizacji wdrażanych rozwiązań.
 • Samodzielność, rzetelność oraz zaangażowanie w realizowane zadania.
 • Podstawową wiedzę w obszarze teleinformatyki

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie z pracy w obszarze IT.
 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem IT, występujących zagrożeń i podatności infrastruktury sieciowej.
 • Znajomość systemów bezpieczeństwa środowiska Windows i Linux.
 • Doświadczenie w prowadzeniu testów, w tym penetracyjnych i audytów bezpieczeństwa.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę.
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji.
 • Ubezpieczenie grupowe na życie.
 • Możliwość rozwijania swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
 • Ciekawą, ambitną, pełną wyzwań pracę w firmie o stabilnej pozycji.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy.

Przekazanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Aplikuj online

Wymagany jest poprawny numer telefonu.
Wymagany jest prawidłowy adres e-mail.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych jest Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. (dalej SSM Gliwice) Gliwice, ul. Bojkowska 37P. Z inspektorem Ochrony Danych w SSM Gliwice można się skontaktować listownie pod adresem jak wyżej lub poprzez email: iod@ssm.silesia.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zmianami (art. 221), oraz na podstawie art. 6 ust. 1 a), b) oraz c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia ich zakończenia, bądź będą przechowywane do kolejnych rekrutacji (nie dłużej jednak niż kolejne 6 miesięcy), zgodnie z Pani/Pana wolą. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania tych danych, a także, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podane dane osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.