Dodane 1 miesiąc temu

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku należeć będzie:

 • nadzór nad prawidłową pracą urządzeń sieciowych LAN/WAN,
 • nadzór nad prawidłową pracą systemów serwerowych oraz aplikacji sieciowych,
 • weryfikacja poprawności wykonywania procesów backupu,
 • bieżące utrzymanie oraz dbałość o spójność dokumentacji wewnętrznej,
 • przygotowywanie raportów,
 • nadzór nad poziomem jakości świadczonych usług,
 • współpraca z zespołem Administratorów (pierwszy poziom HelpDesku).

Nasze wymagania to:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • znajomość podstaw administracji systemami operacyjnymi (Linux, Windows),
 • znajomość podstaw zagadnień protokołów sieciowych oraz zarządzania sieciami komputerowymi,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz łatwość rozwiązywania problemów,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • dyspozycyjność (zmianowy czas pracy).

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość języka angielskiego,
 • posiadanie certyfikatów ze szkoleń i/lub kursów obejmujących zakres opisany w wymaganiach.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji,
 • ubezpieczenie grupowe na życie,
 • możliwość rozwijania swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 • ciekawą, ambitną, pełną wyzwań pracę w firmie o stabilnej pozycji.

 

Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą ofertą prześlij nam list motywacyjny, swoje CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na adres: rekrutacje@ssm.silesia.pl w temacie „Kandydat na stanowisko Specjalisty
ds. monitorowania systemów sieciowych” lub składając osobiście w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. przy ul. Bojkowskiej 37P w Gliwicach.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy.

Inne informacje: Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Aplikuj online

Wymagany jest poprawny numer telefonu.
Wymagany jest poprawny adres email.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:   Administratorem Pani/Pana danych jest Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. (dalej SSM Gliwice) Gliwice, ul. Bojkowska 37P. Z inspektorem Ochrony Danych w SSM Gliwice można się skontaktować listownie pod adresem jak wyżej lub poprzez email: iod@ssm.silesia.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zmianami (art. 221), oraz na podstawie art. 6 ust. 1, b) oraz c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia ich zakończenia, bądź będą przechowywane do kolejnych rekrutacji (nie dłużej jednak niż kolejne 6 miesięcy), zgodnie z Pani/Pana wolą. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania tych danych, a także, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podane dane osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. Jeżeli poda Pani/Pan dane osobowe w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, to tym samym wyraża Pani/ Pan zgodę na ich przetwarzanie w tym zakresie (art. 6 ust. 1.a) RODO).