Dodane 2 tygodnie temu

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za samodzielne prowadzenie spraw związanych z zapewnienie właściwego funkcjonowania zaplecza administracyjnego Spółki.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku należeć będzie:

 • przygotowanie i prowadzenie postępowań zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 • opracowanie wewnętrznego planu zamówień publicznych,
 • opracowywanie projektów umów oraz nadzór nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentu,
 • prowadzenie rejestru umów i zleceń oraz ich archiwizacja,
 • koordynacja spraw z zakresu archiwum Spółki,
 • współpraca z Kancelarią Prawną

Nasze wymagania to:

 • min. wykształcenie średnie,
 • przynajmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
 • znajomość regulacji prawnych zgodnie z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku: kodeksu cywilnego, Prawo Zamówień Publicznych, przepisów dotyczących zawierania umów, klasyfikacji budżetowej,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz łatwość rozwiązywania problemów,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • odpowiedzialność i rzetelność.

Dodatkowym atutem będzie:

 • kursy/szkolenia z zakresu zamówień publicznych, tworzenia i redagowania umów cywilnoprawnych.

Oferujemy:

 • warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji,
 • ubezpieczenie grupowe na życie,
 • świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • narzędzia pracy (laptop/telefon służbowy),
 • możliwość rozwoju swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.

Inne informacje: Przekazanych ofert nie odsyłamy, a po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Aplikuj online

Wymagany jest poprawny numer telefonu.
Wymagany jest prawidłowy adres e-mail.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych jest Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. (dalej SSM Gliwice) Gliwice, ul. Bojkowska 37P. Z inspektorem Ochrony Danych w SSM Gliwice można się skontaktować listownie pod adresem jak wyżej lub poprzez email: iod@ssm.silesia.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zmianami (art. 221), oraz na podstawie art. 6 ust. 1 a), b) oraz c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia ich zakończenia, bądź będą przechowywane do kolejnych rekrutacji (nie dłużej jednak niż kolejne 6 miesięcy), zgodnie z Pani/Pana wolą. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania tych danych, a także, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podane dane osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.