Dodane 2 miesiące temu

Miejsce pracy: Gliwice

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie wykonywała zadania związane m.in. z: obsługą kadr i płac Spółki.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku należeć będzie:

 • Kompleksowa obsługa kadrowa pracowników,
 • Prowadzenie rekrutacji na wolne stanowiska w Spółce.
 • Realizowanie polityki podnoszenia kompetencji pracowników,
 • Realizowanie polityki w zakresie przeprowadzania ocen pracowników,
 • Prowadzenie spraw płacowych pracowników Spółki, osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń, umów o dzieło oraz rozliczenia podatkowego i ZUS, a także realizacja zajęć wynagrodzeń.
 • Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń grupowych pracowników,
 • Prowadzenie spraw z zakresu PPK,
 • Prowadzenie dokumentacji i rozliczenia PFRON,
 • Opracowywanie projektów regulaminów i procedur w obszarze HR oraz kadrowo-płacowym.
 • Sporządzanie raportów na poziomie miesięcznym, kwartalnym i rocznym na potrzeby wewnętrzne oraz Zarządu.

Nasze wymagania niezbędne to:

 • Trzyletnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Wykształcenie wyższe z zakresu HR lub prawa pracy,
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Komunikatywność,
 • Samodzielność, inicjatywa i zaangażowanie w powierzone obowiązki,
 • Biegła znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności arkusz kalkulacyjny EXCEL

Nasze wymagania dodatkowe to :

 • Znajomość programu Enova 365

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji,
 • świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • sprzęt dla pracownika (laptop/telefon służbowy),
 • ubezpieczenie grupowe na życie,
 • możliwość rozwijania swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 • ciekawą, ambitną, pełną wyzwań pracę w firmie o stabilnej pozycji.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.

Inne informacje:

Przekazanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Aplikuj online

Wymagany jest poprawny numer telefonu.
Wymagany jest prawidłowy adres e-mail.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych jest Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. (dalej SSM Gliwice) Gliwice, ul. Bojkowska 37P. Z inspektorem Ochrony Danych w SSM Gliwice można się skontaktować listownie pod adresem jak wyżej lub poprzez email: iod@ssm.silesia.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zmianami (art. 221), oraz na podstawie art. 6 ust. 1 a), b) oraz c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia ich zakończenia, bądź będą przechowywane do kolejnych rekrutacji (nie dłużej jednak niż kolejne 6 miesięcy), zgodnie z Pani/Pana wolą. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania tych danych, a także, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podane dane osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.