Dodane 5 miesięcy temu

Miejsce pracy: Gliwice

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku należeć będzie:

 • bieżąca eksploatacja oraz montaż urządzeń i instalacji teleinformatycznych, światłowodowych i elektrycznych,
 • realizacja planów konserwacyjnych zgodnie z posiadaną dokumentacją,
 • współpraca z pierwszą linią wsparcia przy usuwaniu awarii eksploatowanych urządzeń i instalacji teleinformatycznych, światłowodowych i elektrycznych,
 • inne czynności wynikające ze specyfiki stanowiska.

Nasze wymagania to:

 • doświadczenie i kwalifikacje do prowadzenia eksploatacji urządzeń lub instalacji teleinformatycznych, światłowodowych, elektrycznych.
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości pow. 3m,
 • prawo jazdy kat. B.
 • komunikatywność oraz umiejętność współpracy z zespołem,
 • zaangażowanie oraz sumienność w realizacji powierzonych zadań,

Dodatkowym atutem będzie:

 • uprawnienia elektryczne SEP do 1kV eksploatacja instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji,
 • Ubezpieczenie grupowe na życie,
 • Możliwość rozwoju swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.

Inne informacje: przekazanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Aplikuj online

Wymagany jest poprawny numer telefonu.
Wymagany jest prawidłowy adres e-mail.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych jest Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. (dalej SSM Gliwice) Gliwice, ul. Bojkowska 37P. Z inspektorem Ochrony Danych w SSM Gliwice można się skontaktować listownie pod adresem jak wyżej lub poprzez email: iod@ssm.silesia.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zmianami (art. 221), oraz na podstawie art. 6 ust. 1 a), b) oraz c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia ich zakończenia, bądź będą przechowywane do kolejnych rekrutacji (nie dłużej jednak niż kolejne 6 miesięcy), zgodnie z Pani/Pana wolą. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania tych danych, a także, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podane dane osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.