Autor: Michal Gawlicki

Zarządzenie nr PM-8847/2023 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 23 listopada 2023 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) Prezydent Miasta Gliwice informuje, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (Gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

  • przeznaczone do przetargu nieograniczonego (wykaz UK/2022/1/3) do 14.12.2023 r.

Zarządzenie nr PM-8847/2023

Zarządzenie nr PM-8352/2023 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) Prezydent Miasta Gliwice informuje, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (Gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

  • przeznaczone do przetargu nieograniczonego (wykaz UK/2022/1/2) do 11.09.2023 r.

Zarządzenie nr PM 8352/2023