Władze spółki

  • RADA NADZORCZA

Ewa Weber - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Jarosław Jander - Członek Rady Nadzorczej
Marcin Baron - Członek Rady Nadzorczej

  • PREZES ZARZĄDU

Agnieszka Olbrycht - Banach