Władze spółki

  • RADA NADZORCZA

Ewa Weber - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Jarosław Jander - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Krzysztof Zbrożek - Członek Rady Nadzorczej

  • PREZES ZARZĄDU

Agnieszka Olbrycht - Banach