Analizy biznesowe dla samorządów

Projekty IT zawsze są prowadzone w oparciu o ściśle określone cele biznesowe, których realizację mają przybliżać. Główną rolą programisty jest zapewnienie efektywnego działania tworzonego narzędzia. Aby uniknąć rozbieżności narzędzia z celami biznesowymi zespół projektowy składa się z osób, o różnych kompetencjach. Jedną z podstawowych ról w takim zespole jest analityk biznesowy. Jego zadaniem jest komunikacja z przyszłym użytkownikiem i zrozumienie przedstawionych celów biznesowych. Analityk musi "przetłumaczyć" je na język programisty. Analiza biznesowa ma na celu również wdrażanie i planowanie proponowanych zmian. Ponadto, analitycy projektują narzędzia służące do raportowania i pracy z danymi. Właściwe zdefiniowanie potrzeb biznesowych na etapie analizy przedwdrożeniowej pozytywnie wpływa na wynik prac świadczonych w ramach projektowania i implementacji. Business Intelligence jest nieodzownym elementem rozpoznawania potrzeb i przydatnym narzędziem wspomagającym zarządzania jednostką samorządową

section-53f78ba