Historia

Śląska Sieć Metropolitalna – technologie na fali
Informacja jest kapitałem współczesnej gospodarki. W każdej sekundzie świat przetwarza miliardy danych. Globalny obieg informacji zapewnia światłowodowa sieć. Należymy do współtwórców systemu tej wymiany. Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. jest wiodącym w regionie dostawcą nowoczesnej infrastruktury łączności.

Naszym statutowym zadaniem jest jak najlepsze wykorzystanie częstotliwości w budowie spójnego rozwoju telekomunikacyjnego wszystkich partnerów porozumienia

Jesteśmy pierwszym w Polsce samorządowym operatorem sieci teleinformatycznej. Spółka w całości należy do gliwickiego samorządu.

Od powołania w 2009 r. działamy na rzecz rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i poszerzenia dostępu do szerokopasmowego internetu na obszarze metropolii śląskiej. W tym celu wykorzystujemy sieć śwatłowodową do połączeń z jednostkami samorządowymi. Rezerwacja pasma jest efektem współpracy jednostek samorządowych, które pod przewodnictwem Gliwic wygrały przetarg na koncesję częstotliwości w obszarze 24,2.

Z powodzeniem realizujemy usługi dla sektora prywatnego. Oferujemy rozwiązania z wielu obszarów nowoczesnych technologii, od dzierżawy elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, przez rozwiązania IT, usługi serwerowe, telefonię IP, monitoring przemysłowy, po reklamę multimedialną i popularyzację umiejętności cyfrowych, doradztwo w zakresie innowacji, inwestorstwo zastępcze oraz outsourcing.

Swoją działalność prowadzimy w oparciu o technologię hybrydową, która wykorzystuje sieć radiową i światłowodową. Jako partner uznanych producentów sprzętu IT i oprogramowania dostarczamy rozwiązania w najwyższym standardzie. Do naszych największych projektów należą m.in. monitoring miejski na terenie Gliwic, system detekcji ruchu ulicznego w tym mieście (ITS), budowa sieci teleinformatycznej na obszarze 14 gmin, które zajmują łącznie powierzchnię ponad 800 km kw., oraz Silesianet i rozbudowa Silesianet Gliwice.

Pozyskujemy środki unijne na projekty oraz prace badawczo-rozwojowe w obszarze inteligentnych specjalizacji, a także w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Naszym atutem są pracownicy. Dysponujemy przeszkoloną i certyfikowaną kadrą, która stale podwyższa swoje kwalifikacje.

Wypowiedź Zygmunta Frankiewicza, prezydenta Gliwic

Zdjęcie Prezydenta Zygmunta Frankiewicza

Utworzenie spółki Śląska Sieć Metropolitalna miało na celu wybudowanie sieci telekomunikacyjnej i przekazanie jej w zarządzanie podmiotowi zależnemu od samorządu. Tak więc jej powstanie było wyrazem potrzeb mieszkańców i samorządu w zakresie rozwoju usług telekomunikacyjnych.

Nasza sieć zbudowana została jako hybryda w oparciu o sieć radiową i światłowodową. Jesteśmy więc Operatorem Infrastrukturalnym. W oparciu o takie rozwiązanie świadczone są usługi obejmujące m.in. dzierżawę łączy, transmisję obrazu, danych i głosu dla klienta korporacyjnego, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, klientów indywidualnych i innych.

Na dzień dzisiejszy Śląska Sieć Metropolitalna opiera swoją działalność na częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz w obszarze przetargowym 24.2 zarezerwowanych przez UKE na rzecz miasta Gliwice i miast partnerów porozumienia do 31 grudnia 2022 roku.

Zygmunt Frankiewicz
Prezydent Miasta Gliwice