Koordynator szerokopasmowy w Gminie Gliwice

Zgodnie z zarządzeniem nr PM-8863/2023 wydanym przez Prezydenta Miasta Gliwice w dniu 24 listopada.

Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o. o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37P została wyznaczona do pełnienia funkcji Koordynatora Szerokopasmowego w Gminie Gliwice z dniem 01.01.2024 r.

Do nowych obowiązków spółki w związku z powierzonym zadaniem należeć będzie:

  1. Wspieranie rozbudowy sieci telekomunikacyjnych, celem zapewnienia dostępu do usług szerokopasmowych dla przedsiębiorców oraz mieszkańców na terenie Gminy Gliwice.
  2. Stanowienie punktu kontaktowego dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych posiadających na terenie Gminy Gliwice sieci szerokopasmowe lub planujących budowę takich sieci.
  3. Wspieranie, informowanie oraz promocja na rzecz prowadzonych bądź planowanych inwestycji telekomunikacyjnych na terenie Gminy Gliwice.
  4. Prowadzenie działań w obszarze telekomunikacji na terenie Gminy Gliwice poprzez:

– budowę lub eksploatację infrastruktury telekomunikacyjne i sieci telekomunikacyjnych.

– dostarczanie lub udostępnienie sieci oraz infrastruktury telekomunikacyjnej

– świadczenie usług w oparciu miejską sieć szerokopasmową dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, podmiotów.

W ramach powołania Koordynatora szerokopasmowego w Gminie Gliwice został utworzony punkt kontaktowy:

Adres e-mail: biuro@ssm.silesia.pl

tel.: +48 32 441 90 00