10 grudnia 2014 r. w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”, Śląska sieć Metropolitalna wspólnie z Miastem Gliwice, zaprosiła do dyskusji nad nowoczesną edukacją blisko 500 nauczycieli, dyrektorów, edukatorów i pedagogów. Podczas ogólnopolskiej konferencji „Edu IT. Nowe technologie w edukacji”, zaprezentowano nowoczesne rozwiązania edukacyjne, między innymi e-podręcznik, który bazując na idei edukacji otwartej, stanie się nowym narzędziem edukacyjnym w przyszłym roku szkolnym.

Działania na rzecz edukacji

Interaktywne stoły, tablice, projekcje i druk 3D, nowoczesne laboratoria, a także bezpłatne onlinowe narzędzia – o taką wiedzę bogatsi wyszli z konferencji uczestnicy. O tym jak stworzyć trójwymiarową dowolną trójwymiarową pomoc naukową, jak korzystać z bezpłatnych narzędzi cyfrowych lub jakie możliwości da w kolejnych latach e-podręcznik który stanowi innowacyjne środowisko pracy; każdy z uczestników mógł porozmawiać podczas blisko 30 warsztatów prowadzonych przez specjalistów – praktyków w swoich dziedzinach. Superbelfrzy, innowatorzy, badacze i praktycy innowacyjne i zaangażowanej edukacji zachęcili uczestników do aktywnego wykorzystywania cyfrowych możliwości.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w tegorocznej konferencji i targach sprzętu i nowych technologii IT w edukacji.

Prelegenci „Edu IT 2014”

Agnieszka Bliska
Dr Andrzej Boczarkowski
Maria Czerwińska
Marta Florkiewicz-Borkowska
Barbara Halska
Agnieszka Kolbiarz-Juszczak
Andrzej Kwaśniewski
Prof. Lech Mankiewicz
Marcin Paks
Mariola Paluszek
Joanna Waszkowska