Budowa i rozbudowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot (projekt WiFi4EU)

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. realizowała w 2020 r. zadanie budowy i modernizacji punktów Hot-Spot w ramach unijnej inicjatywy WiFi4EU. Inicjatywa ta wspiera bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu w przestrzeniach publicznych, takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w gminach w całej Europie.

W ramach tej inicjatywy Miasto Gliwice ubiegało się o pozyskanie grantu o wartości 15 tys. euro. Po pozytywnej kwalifikacji wniosku Miasto otrzymało środki w postaci bonu, który został przeznaczony na pokrycie kosztów zakupu oraz instalacji wymaganego sprzętu. Zadanie zostało zlecone do realizacji do Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. Po zakończeniu zadania beneficjent (gmina) został zobowiązany do pokrycia kosztów podłączenia Internetu i utrzymania go w należytym stanie przez okres co najmniej 3 lat. Ten zakres obowiązków od jesieni 2020 roku jest realizowany przez naszą spółkę w ramach zwiększenia zakresu obowiązującej umowy utrzymaniowej OSIS.

W praktyce, w ramach zadania uruchomiono lub zmodernizowano 11 punktów Hot-Spot w lokalizacjach uzgodnionych z Wydziałem Biuro Rozwoju Miasta, które pełniło nadzór nad przebiegiem całego przedsięwzięcia. Te lokalizacje to :

LP NAZWA WĘZŁA ZAKRES PRAC TYP WĘZŁA ADRES
1 Park Chrobrego – Pkt nr 1 Nowy punkt HOT-SPOT ul. Akademicka
2 Park Chrobrego – Pkt nr 2 Nowy punkt HOT-SPOT ul. Akademicka
3 Czechowice Kąpielisko Nowy punkt HOT-SPOT ul. Ziemięcicka
4 Skwer nad tunelem DTŚ Nowy punkt HOT-SPOT ul. Zwycięstwa / Fredry
5 Radiostacja Gliwice Modernizacja punktu HOT-SPOT ul. Tarnogórska 129
6 Rynek od strony Raciborskiej Modernizacja punktu HOT-SPOT ul. Rynek / Raciborska
7 Plac Krakowski Modernizacja punktu HOT-SPOT ul. Łużycka
8 Park Chopina Modernizacja punktu HOT-SPOT ul. Fredry
9 Skwer Doncaster Modernizacja punktu HOT-SPOT ul. Wyszyńskiego
10 Urząd Miejski Gliwice – Zwycięstwa 21 Nowy punkt HOT-SPOT ul. Zwycięstwa 21
11 Urząd Miejski Gliwice – Jasna 31 Nowy punkt HOT-SPOT ul. Jasna 31