Realizacja zadań w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego w obszarze infrastruktury teleinformatycznej

Gliwicki Budżet Obywatelski to procedura, która pozwala mieszkańcom aktywnie włączyć się w kształtowanie miasta, w rozwój dzielnic. Mogą to zrobić na kilka sposobów: zgłaszając wniosek z własnym pomysłem; udzielając poparcia osobie przygotowującej wniosek ogólnomiejski; pomagając promować wniosek, którego realizację uważają za ważną; w końcu – biorąc udział w głosowaniu. Każdy z tych sposobów jest dobry i potrzebny.

W ramach zadań realizowanych z Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego odpowiadaliśmy za utworzenie nowych punktów kamerowych monitoringu miejskiego w Gliwicach w dzielnicach miasta, które zostały wyłonione w trakcie głosowania na projekty GBO.

Oficjalna strona Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

Rok Osiedle Zadanie Opis  
2016 BAILDONA Monitoring
Miejski
Monitoring ul. bł. Czesława
Montaż 22 kamer, wykonanie połączeń i rozbudowa dysków przechowujących zapis przez miesiąc.
 
2017 BAILDONA Monitoring
Miejski
Budowa monitoringu wizyjnego wzdłuż uI. Franciszkańskiej – trzy punkty 29 kamerami. Zakup niezbędnej infrastruktury sieciowej i doposażenia serwerowni monitoringu miejskiego.  
SOŚNICA Monitoring
Miejski
Budowa trzech punktów monitoringu, składających się z 11 kamer przy ul. Jesiennej, Sikorskiego i Reymonta oraz Jedności i Dzionkarzy. Zakup niezbędnej infrastruktury sieciowej i doposażenia serwerowni monitoringu miejskiego.  
SOŚNICA Monitoring
Miejski
Budowa monitoringu placu zabaw przy ul. Głogowskiej – jeden punkt, 3 kamery. Zakup niezbędnej infrastruktury sieciowej i doposażenie serwerowni monitoringu miejskiego.  
WILCZE GARDŁO Monitoring
Miejski
Budowa dwóch punktów monitoringu składających się z 10 kamer – plac Jaśminu, ul. Orchidei. Zakup niezbędnej infrastruktury sieciowej i doposażenie serwerowni monitoringu miejskiego.  
TRYNEK Monitoring
Miejski
Budowa czterech punktów monitoringu przy ul. Związku Walki Młodych i Zubrzyckiego -11 kamer. Zakup niezbędnej Infrastruktury sieciowej i doposażenie serwerowni monitoringu miejskiego.  
CZECHOWICE Monitoring Obiektowy Budowa monitoringu wizyjnego na budynku Starej Szkoły – 4 kamery oraz urządzenie rejestrujące.  
2018 brak projektów
2019 brak projektów
2020 WILCZE GARDŁO Monitoring
Miejski
Rozbudowa monitoringu – montaż kamer w okolicach wjazdu na Plac Jaśminu oraz boiska sportowego i placu zabaw przy ul. Orchidei.  
2021 BAILDONA Monitoring
Miejski
Budowa trzech punktów monitoringu wizyjnego obejmujących: plac zabaw przy ul. Hutniczej, skrzyżowanie ulic Robotniczej i Baildona, przejście dla pieszych przy Szkole Społecznej nr 1 na ul. Robotniczej.  
ŚRÓDMIEŚCIE Monitoring
Miejski
Montaż dwóch punktów monitoringu miejskiego przy Alei Przyjaźni.