“Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” – Inżynier projektu