Silesia-Net – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice