regulamin-wifi4eu1

Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot.

§1. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania z sieci punktów dostępu do Internetu, wybudowanych w ramach INSTRUMENTU „ŁĄCZĄC EUROPĘ” (CEF) –WiFi4EU. Operatorem infrastruktury jest Śląska Sieć Metropolitalna sp. z o.o.   (zwanym w dalszej części regulaminu „Operatorem”)..
  2. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna zwana dalej "Użytkownikiem", po zalogowaniu się do sieci Hotspot.
  3. WiFi4EU jest publiczną siecią otwartą.
  4. Użytkownik logując się do sieci Hotspot wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie Regulaminu; w przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od sieci Hotspot.