Dzień: 2023-09-14

Przetarg na lokale użytkowe gminne

Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o. o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37P, działająca w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokali użytkowych zlokalizowanych na obiekcie Gliwice Centrum Przesiadkowe przy ul. Składowej 8, 8A, 8B.

Oswiadczenie-o-braku-zobowiazan-wobec-Miasta-Gliwice-zalacznik-nr-3

Oswiadczenie-o-zapoznaniu-sie-z-warunkami-technicznymi-lokalu-uzytkowego-garazu-zalacznik-nr-2

Pismo wychodzące_2023-09-13 14_16_00_podpisane

umowa_najmu_lokali

załączniki do umowy Z

arządzenie PM_2021_4476_Regulamin przetargu na wysokość stawki

Zarządzenie PM_2022_6673_Regulamin + zmiana SSM