Dzień: 2024-05-09

Program Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. jest uczestnikiem programu Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa koordynowanego przez NASK. Program ten powstał z myślą o wspieraniu i propagowaniu idei wielosektorowej współpracy na rzecz wzmacniania odporności cyfrowej RP. Jest to środowisko umożliwiające wymianę informacji i dobrych praktyk, a także dzielenie się doświadczeniem, między podmiotami uczestniczącymi w programie.

Głównym celem programu jest podnoszenie poziomu wiedzy i wzmacnianie kompetencji w obszarze cyber-bezpieczeństwa, a także:

  • wspieranie polskich instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, w budowaniu oraz rozwijaniu kompetencji w zakresie cyber-bezpieczeństwa,
  • współtworzenie z partnerami systemu kooperacji, w szczególności wymiany informacji,
  • kształtowanie i utrwalanie dobrych praktyk w zwalczaniu cyber-zagrożeń,
  • budowanie realnych struktur do odpierania ataków sieciowych.

Cyfryzacja i postęp technologiczny są oznaką rozwoju, który niesie za sobą ryzyko wzrostu cyberprzestępczości. W świetle nowych zagrożeń niezbędna jest budowa niezawodnych i bezpiecznych mechanizmów współpracy międzysektorowej. Jako świadoma zagrożeń Spółka wierzymy, że partnerstwo oparte za zaufaniu umożliwi nam skuteczną walkę i ochronę przez cyber-zagrożeniami.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej NASK: https://www.nask.pl/pl/dzialalnosc/csirt-nask/pdc/3415,Program-Partnerstwo-dla-Cyberbezpieczenstwa.html