Blog

Inwestycje w Miejską Sieć Szerokopasmową w Gliwicach = zwiększenie jakości świadczonych e-usług

Jednym z kluczowych zadań realizowanych na rzecz Miasta Gliwice w zakresie telekomunikacji jest utrzymanie i rozwój Miejskiej Sieci Szerokopasmowej, czym na co dzień zajmuje się spółka komunalna Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.

Na chwilę obecną infrastruktura wykorzystywana jest w zakresie dostarczania m.in. usług Internetu i telefonii  dla miejskich jednostek organizacyjnych takich jak placówki oświatowe, jednostki pomocy społecznej czy instytucje kultury. Jest również bazą dla Monitoringu Miejskiego oraz miejskich punktów Hot-Spot.

Szerokopasmowa Infrastruktura Sieciowa Miasta Gliwice została wybudowana kilka lat temu
i obejmowała budowę tzw. szkieletu sieci, czyli najważniejszych węzłów sieciowych i głównych relacji światłowodowych, rozchodzących się promieniście z centrum Miasta do kolejnych dzielnic leżących na obwodzie obszaru, który wyznaczają jego granice administracyjne, przy wykorzystaniu dedykowanej kanalizacji teletechnicznej.

W związku z powyższym, aby nowe inwestycje powstające w Mieście Gliwice mogły mieć również bezpośredni dostęp do usług Internetu czy telefonii na podstawie miejskiej infrastruktury, Miasto rok do roku inwestuje w jej rozbudowę.

W czerwcu 2020 r. Urząd Miejski w Gliwicach podpisał umowę z naszą spółką na rozwój kolejnych etapów miejskiej sieci szerokopasmowej:

I etap

WĘZEŁ GLIWICE ZATORZE

Zadanie, rozpoczęte w 2019 roku, jest podzielone na kilka etapów i w założeniach wpływa
na zmniejszenie obciążenia węzła Radiostacja (ul. Tarnogórska 127/129) oraz złącza magistrali światłowodowej w rejonie ulic Tarnogórska / Opolska. Co ważne w planowanym zadaniu ujęta została także budowa światłowodu wzdłuż ul. Knurowskiej, aż do dzielnicy Sośnica. Jest to kontynuacja prac z roku 2019 (wybudowany odcinek wzdłuż ulicy Chorzowskiej), która w efekcie pozwoli na podniesienie poziomu oraz bezpieczeństwa świadczonych usług dla dzielnicy Zatorze

Jest to jednocześnie baza dla planowanych kolejnych miejskich projektów, takich jak np.: objęcie monitoringiem miejskim budowanej w Parku Chorzowskim Tężni Solankowej.

II etap

WĘZEŁ GLIWICE PSZCZYŃSKA

Planowana jest rozbudowa węzła przy ul. Pszczyńskiej, ze względu na możliwość powiązania się z kanałami technologicznymi, które powstają w ramach budowanej w okolicy obwodnicy zachodniej Miasta Gliwice.

Takie rozwiązanie pozwoli w przyszłości na utworzenie pełnej redundancji (zabezpieczenia) dla relacji światłowodowych obsługujących obszar Politechniki Śląskiej (m.in. Arena Gliwice), Ligoty Zabrskiej oraz dzielnicy Bojków.

III etap

MIEJSKIE PUNKTY HOT-SPOT

Jednym z istotnych fragmentów opisywanej infrastruktury są miejskie punkty Hot-Spot. W ostatnim czasie istnieje tendencja na zwiększanie prędkości dostępu do Internetu w takich lokalizacjach. Nie jest to tylko oczekiwanie użytkowników systemu ale jest to także poparte prawnymi regulacjami aktualizowanymi okresowo przez UKE oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

Kolejnym istotnym zadaniem powiązanym z punktami Hot-Spot, kontynuowanym w tym roku, będzie przygotowanie infrastruktury światłowodowej dla kilku lokalizacji planowanych do realizacji w ramach odrębnego projektu WiFi4EU. W zeszłym roku przygotowano infrastrukturę w obszarze skweru nad tunelem DTŚ oraz na terenie kąpieliska Czechowice. W obecnym roku przewidziane prace przygotowawcze będą prowadzone na terenie Parku Chrobrego przy ul. Akademickiej.

Rozległa infrastruktura wymaga stałej modernizacji i doposażenia urządzeń nad czym czuwa Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.

Miasto jest w sieci dzięki Sieci!

Zarząd Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.

Od  maja 2020 r. Prezesem Spółki jest Pani Agnieszka Olbrycht-Banach, wcześniej analityk biznesowy z ponad 17-letnim doświadczeniem w obszarach IT dla rozwiązań służących administracji publicznej. Od 12 lat zarządzający zespołami ludzkimi, współtworzący nowoczesne standardy wspierające zarządzanie w administracji samorządowej m.in. w zakresie finansów publicznych, informatyzacji usług publicznych, a także realizacji nowoczesnej polityki personalnej. Odpowiadała za wdrożenie wielu rozwiązań finansowych i zarządczych zarówno na poziomie organizacji, jak i Miasta. Pełniła również funkcję zastępcy koordynatora w jednym z urzędów w zakresie przedsięwzięcia „Benchmarking – kontynuacja” realizowanego w ramach współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów. Koordynowała wiele innowacyjnych projektów, które miały wpływ na usprawnienie funkcjonowania organizacji.

W Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. od lipca 2019 r. pełniła funkcję Dyrektora Wydziału Finansowo-Kadrowego, gdzie m.in. odpowiadała za politykę finansową Spółki, księgi rachunkowe, a także wprowadzanie procedur kontrolingowych.

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie o specjalności rewizja finansowa, a następnie w ramach podnoszenia kompetencji menadżerskich studia podyplomowe z zakresu zarządzania i psychologii w biznesie.

Akcja VPN

W związku z obecną, trudną, sytuacją w kraju (i na świecie) nastąpiło zwiększone zapotrzebowanie na realizację obowiązków pracowniczych w trybie pracy zdalnej. Nasza Spółka, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Jednostek Organizacyjnych Miasta Gliwice, przygotowała dedykowane rozwiązanie, pozwalające na bezpieczne połączenie stacji roboczych pracowników z siecią administracyjną ich Jednostek.

Wdrożone w trybie pilnym rozwiązanie pozwala na transmisję danych poprzez tunel kryptograficzny TLS VPN (szyfrowanie w modelu Client-to-Site) przy wykorzystaniu imiennych certyfikatów PCKS. Dla każdej lokalizacji uruchomiono dedykowany serwer VPN, skonfigurowany na routerze dostępowym Jednostki.

Do końca kwietnia 2020 r. z powyższego rozwiązania skorzystało około 25-ciu Miejskich Jednostek Organizacyjnych, w tym przede wszystkim Jednostki o charakterze edukacyjnym. Równolegle z uruchomieniem zdalnego dostępu pracowniczego na potrzeby Administracji Publicznej nasza Spółka zapewniła wsparcie dla użytkowników końcowych usługi lub wskazanych, upoważnionych przez dyrekcję danej Jednostki  Informatyków i Administratorów Systemów Informatycznych.

Edu IT – edycja 2018
Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. zaprasza do udziału w IV edycji Ogólnopolskiej Konferencji „Edu IT. Nowe technologie w edukacji”, która odbędzie się 13 grudnia 2018 r.Partnerem strategicznym wydarzenia jest Microsoft Polska.

Wśród tematów tegorocznej edycji Konferencji między innymi:

 • Jak wspierać uczniów w korzystaniu z sieci i nowoczesnych technologii. Wsparcie pedagogiczne i praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Roboty w szkole – metody pracy z robotami edukacyjnymi(Wonder robots, Ozobot, Photon robot).
 • Metoda LEGO w szkole– warsztaty praktyczne dla nauczycieli różnorodnych etapów edukacyjnych.
 • VR – wirtualna rzeczywistość – zastosowanie VRw edukacji i projektowanie własnych treści VR za pomocą bezpłatnych narzędzi.
 • Edukacyjny escape roomi gry w edukacji (gry wirtualne i analogowe).
 • Bezpłatne cyfrowe narzędzia edukacyjne w pracy nauczyciela, narzędzia dla przyrodników, humanistów i nauczycieli przedmiotów ścisłych.
 • Ochrona danych osobowych w szkole RODO– zagadnienia praktyczne – możliwość konsultacji z ekspertami.
 • Sprawne zarządzanie i przywództwo w szkoleoraz wprowadzanie szkolnych zmian.
Mat@nado 2018

Za nami Finał VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mat@ndo, który odbył się 25 października 2018r w Centrum Edukacyjno – Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Uczniowie mieli godzinę na rozwiązanie 14 zadań: 4 informatycznych i 10 matematycznych, m.in. z zakresu planimetrii, trygonometrii, funkcji liniowych i kwadratowych oraz systemów liczbowych i funkcji logicznych. Pracowali przy komputerach w 3-osobowych drużynach, mając do dyspozycji wyłącznie kartkę i długopis. Wyłaniając zwycięzców jury wzięło pod uwagę poprawność wykonania zadań oraz czas.

Tegorocznymi finalistami w kategorii szkół licealnych zostali:

 • I miejsce –  V Liceum Ogólnokształcące z Bielska Białej
 • II miejsce – II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z Radomska.
 • III miejsce – Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki z Miechowa

W kategorii szkół technicznych: 

 • I miejsce – Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych z Gliwic
 • II miejsce – Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 z Warszawy
 • III miejsce – Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II z Kleszczowa

Mistrzem Mat@ndo 2018 zostało V Liceum Ogólnokształcące
z Bielska Białej

Tegoroczny konkurs został rozszerzony o zadania informatyczne przygotowane przez Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 

W tej kategorii mistrzem Informatyki w kategorii szkół licealnych zostało  II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z Radomska, a kategorii szkół technicznych Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych z Gliwic.

Intelektualne zmagania to najważniejszy, ale nie jedyny aspekt Mat@ndo. Podczas finału odbyły się również spotkania z przedstawicielami świata nauki, prezentacje, warsztaty popularnonaukowe oraz wykłady prowadzone przez pracowników Politechniki Śląskiej m.in. na temat: rozpoznawania emocji przez komputery i fascynujący świat nauki.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz ich opiekunom. Dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w eliminacjach oraz finale tegorocznej edycji konkursu.

Organizatorami wydarzenia było Miasto Gliwice oraz Śląska Sieć Metropolitalna, a patronem honorowym Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Śląskie Kuratorium Oświaty, Politechnika Śląska i Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Patroni medialni: TVP Katowice, TVS, Radio CCM, infogliwice.pl

Partner strategiczny konkursu: Euvic Sp. z o. o.

Media Tent 2017
Media Tent – Nowe technologie od urodzenia
Gliwice – Hala Górnych Wałów

Organizatorzy: Miasto Gliwice i Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.

Partnerzy: Miejska Biblioteka Publiczna, Politechnika Śląska, Fabryka Naukowców , Sklep Robotiklo

Media Tent to wydarzenie promujące nowe technologie dla dzieci i rodziców

Celem wydarzenia jest prezentacja elektronicznych wynalazków dla najmłodszych użytkowników oraz ich rodziców.

Podczas targów zaprezentujemy innowacyjne produkty, technologie i usługi z branży nauki, rozrywki i edukacji.

Pokażemy zabawki ,gadżety, urządzenia mobilne, akcesoria szkolne, najnowsze rozwiązania sprzętowe, aplikacje dla dzieci i młodzieży.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie szereg różnorodnych atrakcji w tym :warsztaty , spotkania, konkursy
i pokazy.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:
 • producentów i dystrybutorów sprzętu multimedialnego, zwłaszcza urządzeń mobilnych,
 • producentów i twórców gier i aplikacji komputerowych, a także sprzętu służącego elektronicznej rozrywce,
 • producentów i dystrybutorów sprzętu elektronicznego,
 • producentów i dystrybutorów oprogramowania w tym aplikacji mobilnych służących rozrywce i życiu codziennemu,
 • producentów i twórców rozwiązań w technologii 3D,
 • producentów i twórców zabawek, gadżetów i akcesoriów szkolnych,
 • producentów i twórców dekoracji i akcesoriów urodzinowych.

Przedsięwzięcie ma charakter niekomercyjny, wystawcy ponoszą jedynie opłatę manipulacyjną
w wysokości 100 PLN.

Kontakt w sprawie szczegółów przedsięwzięcia:

Magdalena Krzakiewicz-Rospond

tel. +48 882 180 959

m.rospond@ssm.silesia.pl

Mat@ndo 2017

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., we współpracy z Miastem Gliwice oraz Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym, zorganizowała V edycję Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Mat@ndo”  – czyli matematycznego drużynowego testu online dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Finał V edycji Konkursu  odbył się 18 października 2017 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Wyniki V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Mat@ndo”
Technikum

Miejsce

Nazwa szkoły Miejscowość Punktacja Czas
1 Technikum nr 1, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych Gliwice 100 00:49:47
2 Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1.Technikum Mechatroniczne nr 1 Warszawa 89 01:00:00
3 Technikum Nowoczesnych Technologii im Jana Pawła II Kleszczów 78 01:02:15
4 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Kędzierzyn Koźle 73 00:59:23
5 Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych Lubliniec 67 00:08:21
6 Zespół Szkół Zawodowych im Gen F. Kleeberga nr 1 Dęblin 65 01:02:04
7 Zespół Szkół Samochodowych im. Gen Stefan Roweckiego „GROTA” Gliwice 65 01:02:01
8 Technikum Menadżersko-Usługowe Piotrków Trybunalski 65 01:02:12
9 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im M. Kopernika Ruda Śląska 60 01:02:02
10 Zespół Szkół Gorzów Śląski 57 00:57:52
11 Technikum nr 2, Zespół Szkół Ekonomicznych . im Wojciecha Korfantego Katowice 55 00:57:03
12 Zespół Szkół Łączności Szczecin 55 01:02:14
13 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Cieszyn 54 00:59:17
14 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Żywiec 47 01:02:01
15 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego Kluczbork 43 01:02:04
16 Zespół Szkół Licealno-Technicznych Kluczbork 43 01:02:32
17 Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im prof. Janusza Groszkowskiego Radomsko 39 01:01:28
18 Technikum 11 Zespół Szkół Budowlanych Wrocław 33 01:02:12
19 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Kępno 27 01:01:50

Liceum
Miejsce Nazwa szkoły Miejscowość Punktacja Czas
1 II Liceum Ogólnokształcące Kielce 100 00:39:41
2 I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Przemyśl 100 00:48:42
3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Racibórz 100 00:52:47
4 Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki Syców 100 00:53:15
5 V liceum Ogólnokształcące Bielsko Biała 98 00:16:08
6 I liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im Edwarda Dembowskiego Gliwice 98 00:40:30
7 II Liceum Ogólnokształcące im Stefana Żeromskiego Sieradz 98 01:01:27
8 Liceum ogólnokształcące nr xiii  im. Aleksandra Fredry Wrocław 96 00:29:16
9 Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki Łobez 94 00:42:43
10 II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Tarnowskie Góry 92 00:43:25
11 ILO w Wadowicach Wadowice 87 00:59:57
12 I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej Curie Szczecin 85 00:54:10
13 Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im M. Konopnickiej Opole 84 00:55:23
14 VLO z Oddziałami dwujęzycznymi Gliwice 78 01:01:56
15 Zespół Szkół w Świątnikach Górnych Świątniki Górne 72 01:00:00
16 XLO im. Królowej Jadwigi Warszawa 69 00:52:16
17 Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki Miechów 64 01:01:59
18 Liceum Ogólnokształcące
Im. Hugo Kołłątaja
Pińczów 64 00:58:55
19 II Liceum Ogólnokształcące im M Kopernika Kędzierzyn Koźle 60 00:55:54
20 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego Ryki 51 01:01:26

Gratulujemy Zwycięzcom, dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom – do zobaczenia za rok.

IT w zdrowiu 2016

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. oraz Miasto Gliwice zapraszają do udziału w III edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „IT w zdrowiu”, która odbędzie się w dniach 19-20 października 2016 r. w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”, przy ul. Bojkowskiej 37/3.

Konferencja skierowana jest do lekarzy i personelu medycznego, farmaceutów, managerów i kadry zarządzającej placówkami medycznymi, a także do fizjoterapeutów, trenerów zdrowia, pracowników naukowych, studentów kierunków medycznych, inwestorów poszukujących nowych projektów i inspiracji, producentów sprzętu medycznego oraz oprogramowania dla służby zdrowia.

 

Tematami wiodącymi tegorocznej Konferencji są: elektroniczna dokumentacja medyczna, koordynowana opieka zdrowotna, rozwiązania mobilne dla szpitali, pielęgniarek i farmaceutów, integracja systemów informatycznych pomiędzy szpitalami, oprogramowanie dla farmacji, wdrożenia telemedyczne, zintegrowana platforma danych medycznych i zintegrowany system informatyczny, a także budowanie sieci współpracy badawczo rozwojowych, w tym innowacje w budowaniu współpracy B+R i tworzenie na jej podstawie przestrzeni do rozwoju nowych technologii w sferze ochrony zdrowia.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną nowoczesne rozwiązania informatyczne oraz dobre praktyki w zakresie digitalizacji i informatyzacji placówek służby zdrowia, a także innowacje technologiczne, takie jak wirtualna rzeczywistość i zastosowanie robotów w rehabilitacji.

W programie panele dyskusyjne, konsultacje, warsztaty i prelekcje. Swój udział w konferencji potwierdzili m.in.: Naczelna Izba Lekarska, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach.

W trakcie konferencji uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji ze specjalistami w zakresie pozyskiwania środków unijnych dla jednostek ochrony zdrowia w perspektywie finansowej 2014-2020.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga wyłącznie rejestracji online na stronie Konferencji:www.konferencjaith.pl 

Szczegóły na stronie internetowej: www.konferencjaith.pl
a także na fanpage: www.facebook.com/konferencjaITwzdrowiu

Organizatorzy:
Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. oraz  Miasto Gliwice

Złoty Partner:
KAMSOFT S.A.

Patronaty Honorowe:
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Partnerzy Merytoryczni:
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. i Klaster MedSilesia Śląska Sieć Wyrobów Medycznych, Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Kancelaria DFL Legal, LojKe i Fundacja „Virtual Dream”, EGZOTech, Przychodnia Akademicka w Gliwicach

Partnerzy:
Future Processing Sp. z o.o., Ericpol Sp. z o.o., DAS Polska

Patroni Medialni: 

Telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach, klinikiwpolsce.pl, Świat Medycyny i Farmacji, medicalonline.pl, Medycyna Praktyczna, Puls Medycyny, biotechnologia.pl, Gazeta Lekarska