Praktyki i staże

section-f5f89e0

Jeżeli chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe, uzupełnić swoją wiedzę zdobytą w trakcie edukacji i czerpać wiedzę od specjalistów to zapraszamy do współpracy w postaci praktyk bądź stażów.

W naszej Spółce organizujemy  praktyki zawodowe, absolwenckie oraz staże.

Informacje podstawowe dotyczące stażu:

  • Staż oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
  • ŚSM Sp. z o.o. organizuje staże dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach.
  • ŚSM Sp. z o.o. składa wniosek o skierowanie osoby bezrobotnej do odbycia stażu. Powiatowy Urząd Pracy, analizując kwalifikacje osób spełniających warunki do odbycia stażu, kieruje bezrobotnych do odbycia stażu.
  • Przewidywany okres trwania stażu wynosi od 3- 6 miesięcy,
  • Szczegółowych informacji na temat oferty stażowej udziela Powiatowy Urząd Pracy Gliwicach

Informacje podstawowe na temat praktyk

W ŚSM Sp. z o.o.istnieje możliwość odbycia bezpłatnej praktyki:

  • Zawodowej: przeznaczonej dla uczniów szkół zawodowych, technikum, szkół policealnych oraz studentów wyższych uczelni,
  • Absolwenckiej: skierowanej do osób, które ukończyły co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyły 30. roku życia.

Warunkiem przyjęcia na praktyki jest złożenie podpisanego odręcznie podania w terminie co najmniej miesiąca przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk. Podanie można złożyć osobiście w Biurze Zarządu mieszczącym się w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37P lub mailowo na adres: biuro@ssm.silesia.pl . Do podania należy dołączyć program praktyk.

Po uzyskaniu zgody na odbycie praktyki, pomiędzy ŚSM Sp. z o.o., a uczelnią lub szkołą zawierana jest umowa określająca prawa i obowiązki obu stron oraz czas trwania praktyki.