Dodane 1 miesiąc temu

Kandydaci do pracy mogą składać aplikacje w odpowiedzi na dostępne ogłoszenia rekrutacyjne lub aplikacje ogólne.

Wysyłasz swoje CV, list motywacyjny na interesujące cię stanowisko wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Jeśli aktualnie nie poszukujemy osób o twoich kompetencjach możesz złożyć aplikację ogólną. W przypadku spełnienia wymogów na inne stanowisko zaprosimy Cię na rozmowę rekrutacyjną.

Aplikacje otrzymane drogą elektroniczną, zamieszczone na portalu rekrutacyjnym, otrzymane w wersji papierowej itp., które nie będą zawierały zgody na przetwarzanie danych osobowych, zostaną niezwłocznie, trwale usunięte z systemów informatycznych, portalu rekrutacyjnego itp.

Aplikuj online

Wymagany jest poprawny numer telefonu.
Wymagany jest poprawny adres email.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:   Administratorem Pani/Pana danych jest Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. (dalej SSM Gliwice) Gliwice, ul. Bojkowska 37P. Z inspektorem Ochrony Danych w SSM Gliwice można się skontaktować listownie pod adresem jak wyżej lub poprzez email: iod@ssm.silesia.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zmianami (art. 221), oraz na podstawie art. 6 ust. 1, b) oraz c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia ich zakończenia, bądź będą przechowywane do kolejnych rekrutacji (nie dłużej jednak niż kolejne 6 miesięcy), zgodnie z Pani/Pana wolą. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania tych danych, a także, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podane dane osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. Jeżeli poda Pani/Pan dane osobowe w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, to tym samym wyraża Pani/ Pan zgodę na ich przetwarzanie w tym zakresie (art. 6 ust. 1.a) RODO).