Dodane 5 miesięcy temu

Miejsce pracy: Gliwice

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za obsługę ruchu autobusowego w „Gliwice Centrum Przesiadkowe”, w tym udostępnianie stanowisk postojowych na rzecz przewoźników.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku należeć będzie:

 • współpraca z przewoźnikami,
 • współpraca z ochroną obiektu i służbami utrzymania czystości,
 • obsługa monitoringu obiektu,
 • wskazywanie przewoźnikom konkretnych stanowisk postojowych do korzystania,
 • stałe monitorowanie stanu zajętości stanowisk postojowych,
 • kontrolowanie czasu wykorzystania stanowisk przez przewoźników,
 • wskazywanie stanowisk w sytuacjach nadzwyczajnych,
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem ruchu autobusowego,
 • obsługa systemu komputerowego związanego z SDIP dla przewoźników prywatnych.

Nasze wymagania to:

 • wykształcenie minimum średnie, mile widziane w zakresie transportu lub logistyki
 • przynajmniej 5-letnie doświadczenie w branży transportowo – logistycznej,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz łatwość rozwiązywania problemów,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odpowiedzialność i rzetelność.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji,
 • ubezpieczenie grupowe na życie,
 • świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • narzędzia pracy (laptop/telefon służbowy),
 • możliwość rozwoju swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy.

Inne informacje: Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Aplikuj online

Wymagany jest poprawny numer telefonu.
Wymagany jest prawidłowy adres e-mail.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych jest Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. (dalej SSM Gliwice) Gliwice, ul. Bojkowska 37P. Z inspektorem Ochrony Danych w SSM Gliwice można się skontaktować listownie pod adresem jak wyżej lub poprzez email: iod@ssm.silesia.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zmianami (art. 221), oraz na podstawie art. 6 ust. 1 a), b) oraz c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia ich zakończenia, bądź będą przechowywane do kolejnych rekrutacji (nie dłużej jednak niż kolejne 6 miesięcy), zgodnie z Pani/Pana wolą. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania tych danych, a także, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podane dane osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.