Dodane 2 miesiące temu

Miejsce pracy: Gliwice

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie wykonywała zadania związane m.in. z: obsługą i utrzymaniem systemów teleinformatycznych klientów Spółki.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku należeć będzie:

 • wsparcie teleinformatyczne użytkowników końcowych w lokalizacji Klienta,
 • serwis oraz konserwacja urządzeń teleinformatycznych,
 • lokalizowanie oraz usuwanie awarii w sieciach LAN, komputerach, telefonii VoIP oraz pozostałych elementach infrastruktury informatycznej,
 • wstępne analizowanie logów z urządzeń systemowych,
 • nadzór usług świadczonych u Klienta,
 • testowanie oraz podnoszenie jakości usług świadczonych Klientom Spółki,
 • współpraca z zespołem Administratorów Systemów Informatycznych,
 • wdrażanie nowych technologii z obszaru IT,
 • tworzenie i aktualizacja dokumentacji wewnętrznej zgodnie z obowiązującym standardem,
 • przygotowywanie raportów przedstawiających zaawansowanie realizowanych zadań.

Nasze wymagania to:

 • wykształcenie średnie,
 • umiejętność konfiguracji systemów MS Windows oraz pakietu MS Office,
 • podstawowa wiedza w zakresie systemów bezpieczeństwa,
 • podstawowa znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych,
 • znajomość elementów infrastruktury LAN/MAN/WAN/WLAN,
 • umiejętność serwisowania komputerów oraz urządzeń peryferyjnych,
 • umiejętność samodzielnego poszukiwania rozwiązań i myślenie analityczne,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • komunikatywność,
 • prawo jazdy kat. B.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie zawodowe obejmujące obsługę i utrzymanie urządzeń teleinformatycznych,
 • posiadanie certyfikatów ze szkoleń i/lub kursów obejmujących zakres techniczny opisany w wymaganiach.

Oferujemy:

 • warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji,
 • ubezpieczenie grupowe na życie,
 • świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • narzędzia pracy (laptop/telefon służbowy),
 • możliwość rozwoju swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.

Aplikuj online

Wymagany jest poprawny numer telefonu.
Wymagany jest prawidłowy adres e-mail.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych jest Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. (dalej SSM Gliwice) Gliwice, ul. Bojkowska 37P. Z inspektorem Ochrony Danych w SSM Gliwice można się skontaktować listownie pod adresem jak wyżej lub poprzez email: iod@ssm.silesia.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zmianami (art. 221), oraz na podstawie art. 6 ust. 1 a), b) oraz c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia ich zakończenia, bądź będą przechowywane do kolejnych rekrutacji (nie dłużej jednak niż kolejne 6 miesięcy), zgodnie z Pani/Pana wolą. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania tych danych, a także, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podane dane osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.